[VIETNAMESE] Các trường hợp vượt khả năng miễn dịch của thuốc chủng ngừa là gì? (What Are Breakthrough Cases?)

[VIETNAMESE] Các trường hợp vượt khả năng miễn dịch của thuốc chủng ngừa là gì? (What Are Breakthrough Cases?)

***
Có lẽ quý vị đã nghe nói đến thuật ngữ các trường hợp vượt khả năng miễn dịch của thuốc chủng ngừa, và quý vị có thể muốn biết đó là gì và ý nghĩa của thuật ngữ này như thế nào.

Các trường hợp vượt khả năng miễn dịch của thuốc chủng ngừa xảy ra khi những người được chích ngừa đầy đủ vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính đối với COVID-19. Điều này là bình thường. Không có thuốc chủng ngừa nào công hiệu 100%.

Càng nhiều người chích ngừa thì chúng ta càng gặp nhiều trường hợp vượt khả năng miễn dịch của thuốc chủng ngừa.

Giả sử trong một nhóm có mười người, chín người đã chích ngừa còn một người thì không. Tất cả mười người đều tiếp xúc với nguồn bệnh COVID-19 và hai người có kết quả xét nghiệm dương tính. Một người chích ngừa và một người không chích ngừa.

Tuy một nửa số trường hợp mắc bệnh là vượt khả năng miễn dịch của thuốc chủng ngừa, điều này có thể gây hiểu lầm vì tám người kia đã chích ngừa mà không mắc bệnh COVID-19.

Tuy những trường hợp vượt khả năng miễn dịch của thuốc chủng ngừa có thể xảy ra nhiều hơn khi các biến chủng lan tràn, những người đã chích ngừa đầy đủ ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc cần phải nằm bệnh viện hơn, vì vậy thuốc chủng ngừa đó vẫn có tác dụng!

Điều vô cùng quan trọng là cần phải bảo đảm các bệnh viện có đủ giường bệnh cho tất cả mọi người và những người cần chữa trị khẩn cấp có thể tìm được giường bệnh nhanh chóng.

Đi chích ngừa là cách tốt nhất để giúp bản thân quý vị và những người gần quý vị ngừa bệnh COVID-19.

Để biết thêm thông tin về COVID-19, vào trang mạng của Sở Y tế tiểu bang Minnesota: www.health.state.mn.us