[Soomaali] Ku Xidhnow Tallaalkaaga COVID-19

[Soomaali] Ku Xidhnow Tallaalkaaga COVID-19

*** Gobolka Minnesota waxaa ka go’an in si siman loo qaybiyo tallaalada nabdoon ee wax ku oolka ah ee kahortaga COVID-19.  Maaddaama Soo saarista tallaalku sii kordhayo isla markaana qiyaasaha si ballaaran loo helayo, fursadaha lagu helayo tallaalayo way sii ballaadhan doonaan.
Saxiix si aad u hesho warar cusub
Haddii aad wax su’aalo ah ka qabtid foomka ama aad u baahan tahay caawimaad xagga luqadda ah, fadlan ka soo wac khadkayaga isku-xirka Tallaalka Minnesota COVID-19 lambarka 833-431-2053.
Aan Bilawno  
Waa dhakhso waanu fududyahay!
1. Buuxi foomka su’aalaha
2. Waxad heli doontaa xaqiijin iimayl ah in isdiiwaangelintaada Isku xirka Tallaalka COVID-19 ee Minnesota ay dhameystiran tahay
3. Marka macluumaadka aad bixisay ay muujiyaan inaad u-qalanto inaad hesho tallaalka COVID-19, waxaad heli doontaa macluumaad ku saabsan fursadaha tallaalka ee deegaankaaga iyo sida loo qabsado ballantaada.  Haddii aadan haysan cinwaan emayl, waxaa lagugu soo ogeysiin doonaa farriin qoraal ah ama wicitaan telefoon ah.
Macluumaad noocee ah ayaan ubaahanahay inaan bixiyo? 
Waxaad u baahan doontaa inaad sharraxdo faahfaahin kooban oo ku saabsan naftaada, si aad nooga caawiso go’aaminta goorta aad u-qalanto inaad hesho tallaalkaaga COVID-19.
  • Faahfaahinta dadka – Sida jinsiyadda, isirka, jinsiga, da’da
  • Taariikhda caafimaad – Xanuunada jira / hore
  • Macluumaadka xiriirka – Faahfaahinta lagaala xiriirayo
-macluumaad dheeraad ah halkan:  https://mn.gov/covid19/vaccine/.