[FILIPINO] COVID-19 Laway Community LIBRENG Pagsubok Sites

[FILIPINO] COVID-19 Laway Community LIBRENG Pagsubok Sites

Ang Departamento ng Kalusugan sa Minnesota ay naghahandog sa mga taong nakatira sa Minnesota ng  maraming mapagpilian para masuri  kung me sakit sa COVID-19, at isa nito ay and pagsuri ng laway dagdag sa tradisyunal na pagsusuri sa COVID 19 sa mga komunidad at sa lumalaking bilang na lokasyon sa buong Estado. Ang pagsusuri  na ito ay mas kumportable kon ihahambing sa pagpasok at pagpahid sa loob ng ilong, at wala etong bayad sa sino man na me kutob na nahawa sila at kailangan nila ang pagsusuri sa COVID -19.
  • Ang pagsuri sa laway ay walang bayad at maibigay sa mga taong kasalakuyang nakatira sa Minnesota na me pagdududa na nahawa at kailangan nila na masuri , me sintomas man o wala.
  • Hindi kailangan magpakita ng ID. Kailangan lang merong email address at merong telepono na matatawagan para ipaabot ang resulta.
  • Hindi kailangan na merong insurance ngunit kung meron man ipakita lang ang insurance card. Ang pagsusuri ay walang bayad sa may insurance o wala at hindi ka makakatanggap ng sulat na meron kang babayaran o pagsisingil.
 • Hinihikayat namin na kumuha ng appointment ngunit tatanggapin din ang mga  pumapasok na walang reserbasyon . Maaari kang magpa lista sa napiling lokasyon  at oras na nakalista sa baba upang maiwasan ang mag antay ng matagal . 
 • Ang pagsusuri sa laway ay hindi nararapat sa mga taong kaunti lang ang lumalabas na laway saka mga bata na wala pang 4 na taon gulang pati na rin ang mga taong merong stroke.
Saan Pwedeng Pumunta Upang Masuri Ang estado ay magbubukas ng maraming lugar para sa pagsusuri ng laway sa buong Minnesota. Ang mga bagong maidagdag na lokasyon ay isasama sila rito sa listahan.  TIngnan din and pagsuri ng COVID- 19 na gagawin sa bahay, para sa inpormasyon ng mga tao sa libreng pagsuri ng laway na gagawin sa bahay sa mga napiling lugar. *** Brooklyn Park Starlite Center Dating Opisina sa gusali ng Max kasunod sa Panda Garden Buffet, bandang silangan ng Jolly Lane 8085 Brooklyn Blvd. Brooklyn Park, MN 55428 Lunes -Biernes: 12 tanghali –  7 gabi Sabado-Linggo: 10 umaga – 4  hapon Magpa iskedyul ng appointment sa Vault Health *** Minneapolis Minneapolis Convention Center 1301 2nd Ave Timog Minneapolis , MN 55403 Libre ang parking sa mga markadong lote  at saka sa paradahan sa rampa. Pumasok sa Kanlurang Gilid ng gusali lagpas ng 1st Avenue at patuloy hanggang marating ang exhibit kwartong E. Lunes – Biernes : 12 – 7 hapon Sabado-Linggo:   10 umaga – 4 hapon magpa skedyol ng appointment sa Vault Health *** Paliparan ng Minneapolis -Saint Paul – magbubukas sa Nob. 12 MSP Airport 4300 Glumack Drive  St. Paul , MN 55111 Terminal 1, Pangalawang antas ng Asul na Rampa sa dating pwesto ng nagpapaupa ng mga sasakyan pang serbesyo . Libre ang parking sa mga gustong pumunta sa pagsusuri upang malaman kung merong COVID -19.
 • Mag drayb papuntang Terminal 1 at pumasok sa entrada ng plaza papuntang  rampa ng paradahan. Merong mga palatandaan na gagabay sa daan papasok  papunta sa lokasyon ng klinika mismo.
 • Kumuha ng ticket at pwede ring ipasok ang credit card. Sundin lang ang  karatula papunta sa pang apat na antas ng asul na rampa.
 • Maglakad papuntang sentro o gitna kung saan makikita  ang elebeytor at pilin ang papuntang pangalawang antas.
 • Ang mga empleyado ng Klinika ay magbibigay ng ticket upang mailibre o  ma- walang bayad ang pagparada ng inyong mga sasakyan hanggang 2 oras Gamitin ang ibinigay na ticket sa labasan. Wala ring makaltas sa credit card kung yon ang ginamit  sa pagpasok sa rampa.
 • Ang mga empleyado ng airport na walang makuhang mapaparadahan sa Terminal 1 ay pwedeng gumamit sa libreng parking ngunit pwede lamang kung magpapasuri sila sa COVID-19 at hindi sa normal na oras sa kanilang trabaho.
Bukas sa lahat na araw: 7 umaga – 7 gabi Magpa iskedyul ng Appointment  sa Vault Health *** St. Paul Roy Wilkins Auditorium, kasunod sa Saint Paul River Centre 175 W Kellog Blvd St. Paul, MN 55102                    Mapa ng Mga Paradahan at Entrada Papunta sa Pagsusuri ng COVID-19
 • . Libre ang pagparada sa pinaka bubong ng River Centre na rampa. Kung sakaling eto ay puno na meron ding de metro na paradahan sa may bandang Rice Park.
Mga Entrada:
 • Kung nanggagaling sa rampa ng paradahan sa River Centre pumunta sa skyway at sundin lang ang mga markadong senyales na nakalaan. Mga 5 minuto ang lakarin papunta sa lokasyon ng pagsusuri.
 • Sa pangunahing mga pinto ng River Centre merong karatula na 175 Kanluran ,Kellog Blvd. sundin lang ang mga markadong palatandaan.  Mga 3 minuto lang ang lakarin papunta sa lokasyon ng pagsusuri.
 • Ang pasukan papuntang Rice Park ay matatagpuan sa may Washington Street malapit sa may rebulto ng Herb Brooks at sundin lang ang mga markadong palatandaan. Dalawang minuto ang paglalakad papunta sa lokasyon ng pagsusuri.
 • Ang lokasyon ng pagsusuri ay pwedeng mapuntahan sa mga taong may pinsala sa katawan. Merong mga rampa na may pagbabago sa antas ng sahig. Sa mga taong me hamon sa pagkilos o may pinsala sa katawan mas nakakabuti na pumunta sa lokasyon ng Minneapolis at Brooklyn Park at madali mapuntahan at hindi sila mahirapan.
Lunes-Biernes: 12 -7 hapon Sabado-Linggo: 10 umaga –  4 hapon Magpa iskedyul ng Appointment  sa Vault Health Mga Dapat Asahan sa Pagpunta sa Lokasyon ng Pagsusuri
 • Maglagay ng mask o takip sa ilong at baba kung maari o kayay sangga samukha.
 • Kung meron kang appointment na nakalaan, pwedeng ipakita ang kumpirmasyon na email o  text o sabihan ang empleyado ng iyong pangalan petcha ng birthday at saka address. Planuhin na dumating nang malapit sa nakalaang oras sa pagpunta.
 • Kung pumunta ka na walang reserbasyon pwede rin na magpalista pagdating sa nakatakdang kaganapan.
 • Dalhin ang iyong insurance card sa pangkalusugan. Ang pagpasuri ay  100%na libre sa meron o walang insurance. Sa may mga insurance maaari naming hilingin sa kumpanya ng Insurance na tumulong na bayaran ang iyong pagpasuri.
Paano ba gagawin ang pagsuri sa laway
     • Hindi ka dapat kumain, uminon, ngumunguya o manigarilyo kahit na ano, 30 minutos bago ka kukunan ng pagsusuri sa iyong laway.
     • Sasabihan ka ng propesyonal ng pangangalaga sa katawan kung papano kumuha o gagawin ang pagsusuri subalit ikaw mismo ang gagawa.
     • Dumura sa imbudo na merong nakakabit na tubo at duon ipunin ang dura hanggang sa maabot ang dami na kinakailangan. Kadalasan  tumatagal  ng 10 hanggang 12 minutos .
     • Makukuha ang resulta sa loob ng 48  hanggang 72 na oras ang makalipas
Pagkatapos mong masuri Mga dapat gawin habang naghihintay ng resulta sa pagsusuri sa COVID-19
 • Kadalasan lumalabas ang resulta 48 oras buhat ng pagdating ng iyong laway sa laboratoryo, subalit minsan may pagkataon na naaabala.
 • Iwasan na magtanong sa lokasyon kung saan ginanap ang pagsusuri o kahit sa MDH hinggil sa resulta.
 • Ang pagsusuri sa iyo ay pribado at hindi pwedeng ipamahagi sa labas ng Departamento sa Publiko ng Pangkalusugan. Hindi namin ipamahagi ang iyong inpormasyon kahit anong ahensya ng gobierno, sa iyong trabaho, at kahit  sa iyong doktor na nag-aalaga sayo.
 • Ang resulta sa pagsusuri ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng email.
Kung ang resulta ay positibo. Kung ang resulta sa pagsusuri ay positibo sa COVID-19 ang Departamento sa Pangkalusugan ng Minnesota at ang grupong responsable nito ay tatawag sa iyo at ipaabot ang importanteng inpormasyon para sa iyo at sa mga kasambahay mo. Importante na sagutin ang tawag.. Sa tawag nila pag usapan ninyo ang tungkol sa:
 • Resulta at ipaliwanag nila sa iyo ano ang ibig sabihin.
 • Ang plano sa loob ng kasambahay upang mapigilan ang iba na magkasakit . At gusto nilang matiyak na meron kang mga gamit sa lahat na pangangailangan. Kasama din ang impormasyon sa kung paano ihiwalay ang iyong sarili sa iba at kung ano ang dapat gawin ng ibang tao sa iyong sambahayan, kabilang ang pananatili sa bahay (quarantine).Magbibigay kami ng karagdagang suporta para sa iyong sambahayan, pinahihintulutan ang   mapagkukunan para sa pagkain, mask, panghugas at pamatay ng mikrobyo sa kamay, at iba pang mga gamit  na maaaring makatulong para sa dalawang linggong panahon na kakailanganin mong manatili sa bahay.
 • .Ang sinumang mga taong ginugolan mo ng oras na malapit  (minsan tinatawag na “malapit na mga contact”) na nagsisimula dalawang araw bago ka napunta sa pagpasuri o nagsimula kang merong naramdaman . Ang mga  taong ito ay maaaring nahantad o nahawa sa virus. Ang  Departamento ng Kalusugan ay tatawag sa mga taong nabanggit mo at bigyan ng tagubilin. Ang pangalan mo ay hindi namin babanggitin.
Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa pagsuri o pageksamen sa laway, pwedeng mag email sa mn.vaulthealth.com o kaya tumawag sa 800-800-5698. Stay Safe MN logo